מיקרופון חילופי ל IU-1008

295.00 

דגם: SPARE IA-03
מיקרופון ידני אלחוטי חילופי לסט
ICM IU-1008