פעמון פרה “7.5

49.00 

פעמון פרה שחור “7.5 CB-40/7