קאפו לגיטרה חשמלית/אקוסטית

49.00 

קאפו לגיטרה חשמלית/אקוסטית.