קאפו לגיטרה חשמלית/אקוסטית

46.00 

קאפו לגיטרה חשמלית/אקוסטית.