תוף לשונות

99.00 

תוף לשונות

תוף לשונות עץ

לשונות עץ להקשה , התוף ייחודי בצליל אשר הוא מפיק .

נוח לנגינה ומתאים לנגנים עם בעיות פיזיות בידיים .